Friday, February 16, 2018


आणखी काही कविता...

दर्या -

लाख लाटा लाख मोती
लाख शंखांचीहि गणती
विश्व अवघे दर्यात जनती
अमृतासवे विषही वसती

===================

बाबा -

पियुषासाठी हरेक लढतो
जहर पितो एक नीळकंठ तो
विष पचवूनी विश्व घडवतो
सुष्ट रक्षण्या रौद्र ही होतो
क्षणात तांडव क्षणात शमतो
क्षणात गंगा पाझर स्त्रवतो
भस्म, जटा अन चर्म लेवुनी
कृपावृष्टि जगतावरी करितो
जगत् पिता तो महादेव पण
एक सांब मम वसनि वसतो
अंश जणू त्रैमूर्तीचा अन
मम विश्वाचा विश्वकर्मा तो

No comments: