Monday, May 24, 2010

बाकी ठीक!!

काल घरी फोन केला होता, हल्ली रोजच करावा लागतो. आजी-आजोबांना नातवाशी आणि नातवाला त्यांच्याशी चकाट्या पिटायच्या असतात. मग फोनवर "हेलॊ", "गुड मॊर्निंग", "how r u", "काय करताय" अशा चौकश्या करुन झाल्या की चिरंजीव "बाबा रागवला", "मी पडलो, लागलॆ" वगैरे तक्रारी करतात. ते झालं की आजोबा त्याला गाणे म्हणून दाखवतात. गाणीदेखील ठरलेलीच असतात, "राम नारायण बाजा बजा तो" आजोबानी म्हणायचे आणि मामा असेल तर "मेरी laundry का एक बिल" चालतं. मग इकडून "A B C D", "baa baa black sheep" च्या फैरी झडतात. मग काही तरी अतिशय असंबद्ध बडबड केली जाते, आजी-आजोबांना त्याचेही प्रचंड कौतुक वाटते.

तर ह्या अश्या रोजच्या गप्पांमध्ये काल एका नव्या वाक्याची भर पडली. काल बोलता बोलता नातवाने आजोबांना सांगितले "बाकी ठीक!!" :) आम्ही बोलताना ऐकले असेल कधी तरी. त्याचं लक्ष कुठेकुठे आणि किती असते हे कळत देखील नाही. असो, त्याचं बाकी ठीक ऐकून मला आणि त्याच्या बाबाला इतकं हसू येत होते ना.. असो.. २ दिवसात पिल्लू पावणे दोन वर्षाचा होणार. दिवस कसे भुर्रकन उडून जाताहेत. "बाबा".."मामा".. ने सुरु झालेल्या त्याच्या बडबडीमध्ये आज निदान शे-दिडशे शब्दांची भर पडली आहे.. खूप मजा येते त्याचं बोलणं ऐकायला. looking fwd to more of his funny vocabulary :)

No comments: