Wednesday, May 19, 2010

अमेरिकेत मराठी कुटुंबात जन्माला आल्यामुळे आमच्या चिरंजीवांचा मराठी आणि इंग्रजी ह्या दोन वेगळ्या भाषा नसून एकच आहेत आणि सगळे जग ही भेसळ भाषाच बोलते असा ठाम समज आहे. त्याचे काही नमुने..

आमचे घर clean करण्यासाठी येणारी "Erika मावशी clean up clean up छान छान" करते आणि त्याच्या day care मधली "जिबा जान" आणि "दाऊद काका" त्याला "भुकु" लागली की "दुदु"आणि "भाता" देतात. "चिऊ" म्हणजे "birdie", "tree" वर बसून "मम्म" करते. "रामू Turtle" आणि "टोण्या fishie", "fish tank" मध्ये "लपून" बसतात. "आई" कधी कधी "मागे जाते", कधी "sit there", तर कधी कधी "come here" करते. "बाबा"ला कधी "Don't touch" असा दम दिला जातो तर कधी "माया माया" आणि "I love you" म्हणून जवळ घेतले जाते. रित्विक कधी "fell down" करतो तर कधी "डुबूककन पडतो" आणि "eyes" मध्ये "पापा" येऊन "जोरात रडतो". त्याला "गरम गरम पोयी" (पोळी) आणि "पास्ता" खूप आवडतो. "भांड्याला झाकण बंद" करून "spoon"ने हलवून तो "Strawberry, banana, grapes, broccoli" आणि "वाटाणे" घालून "भाजी" करतो आणि त्यात "मीठ, मसाला, तिखट" पण घालतो. त्याच्या "पोटा"वरच्या "belly button" ला "गुदू गुदू" केले की त्याला खूप "गम्मत" येते. आईला रात्री "good night, sweet dreams, have fun" म्हणून तो बाबाच्या मांडीवर बसून "सीता राम सीता राम" आणि "राम नारायण" अशी "गाणी" ऐकतो आणि "जोजो" करतो.

आहे की नाही गम्मत?

1 comment:

रवि रतलामी said...

बहुत ज्यादा तो समझ नहीं आया, मगर जितना समझा उससे बरबस हँसी आ गई. हिन्दी में इधर भी यही हाल है. भाषाई खिचड़ी. पर, ये वास्तविक अंतर्राष्ट्रीयकरण नहीं है? वसुधैव कुटुंबकम?

और, अब लीजिए, नीचे वर्ड वेरीफ़िकेशन भी अंग्रेज़ी में!